پرسیاری راپرسی: تا چەند متمانەت بە بەڵێنەکانی کاندیدە پاڵێوراوەکانی حیزبەکان هەیە؟


وەلامەکانی راپرسی

زۆر زۆر
%8.33
زۆر
%8.33
تاڕادەیەک
%16.66
کەم
%33.33
هیچ
%33.33


گەرانەوە بۆ لیستی سەرەکی راپرسیەکان