پرسیاری راپرسی: کامیان لەم خاڵانه‌ی خوارەوە زۆر تر گرنکە لە ژیاندا بەدەستی بهێنی


وەلامەکانی راپرسیگەرانەوە بۆ لیستی سەرەکی راپرسیەکان