پرسیاری راپرسی: ئایا کورد دەتوانێت پێگەیەکی بەهێز بۆ خۆی مسۆگەر بکات لە حکومەتی ئایندەی عێراق؟


وەلامەکانی راپرسی

بەڵێ
%47.36
نەخێر
%36.84
نازانم
%15.78


گەرانەوە بۆ لیستی سەرەکی راپرسیەکان