پرسیاری راپرسی: بەڕای تۆ گەلی کورد لەلایەن کام نەتەوە وە زۆرتر توشی چەوسانەوەو دەربەدەری هاتوە ؟


وەلامەکانی راپرسیگەرانەوە بۆ لیستی سەرەکی راپرسیەکان